Gedeputeerde legt democratisch proces naast zich neer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Één reactie

Waarom willen wij geen fusie van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard?

Een fusie (herindeling) is een middel dat kan worden ingezet als de afzonderlijke gemeenten het alleen niet redden, bijvoorbeeld als ze financieel in de problemen zitten of als ze hun inwoners niet goed kunnen bedienen omdat ze te kleinschalig zijn. Deze twee redenen zijn niet van toepassing op onze gemeenten. Alle 5 de Hoeksche Waardse gemeenten zijn financieel gezond en ook prima in staat om goed voor hun inwoners te zorgen. Voor de inwoners heeft herindeling alleen maar nadelen. Politici die willen fuseren doen de inwoners tekort door te roepen dat fusie tóch moet omdat het beter is voor ondernemers en instellingen. Daar gebruiken zij misleidende argumenten voor. Waarom willen ze toch dat etiketje ‘herindeling’ persé plakken? Wij maken ons daar heel erg zorgen om. Het is tijd voor wat gezonde Hoeksche Waardse nuchterheid. Laat u niets wijs maken ook niet dat u hier niets over te zeggen heeft. Drie van de vijf gemeenteraden stemden tegen een fusie, dat is niet voor niks. Wij heffen onze gemeente niet zomaar op. Daar gaan we als inwoners nog altijd zelf over. Stem op 15 maart tegen een herindeling!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Één reactie

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aankondiging burgerpeiling Herindelingsadvies Hoeksche Waard

Op 5 juli 2016 besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot een herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 22 februari aanstaande een besluit over het Herindelingsadvies. Als Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten goedkeuren, dan wordt het advies aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer zich nog uitspreken over het advies van Provinciale Staten om één gemeente van de Hoeksche Waard te maken.

De gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk willen ook de mening van de burger weten. Daarom wordt op 15 maart in de drie gemeenten een zogenaamde burgerpeiling gehouden. Die dag zijn ook de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. U mag op 15 maart dus tweemaal uw stem uitbrengen. De uitslag van de burgerpeiling wordt aan de kamerleden overhandigd.

Welke vraag wordt u gesteld?

De vraag die de drie gemeenten aan u stellen is:
Bent u voor of tegen een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente?

Hoe kunt u stemmen?

U ontvangt in februari twee stempassen. Eén stempas voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer en één stempas voor de burgerpeiling. Op 15 maart gaan de stembureaus om 07.30 uur open. U kunt daar tot 21.00 uur uw stem uitbrengen.

Wat is verder nog van belang om te weten?

  • U ontvangt een stempas voor de burgerpeiling in Korendijk als u op 30 januari 2017 staat ingeschreven in Korendijk en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebt bereikt.
  • Wanneer u geen onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie, moet u – om
    kiesgerechtigd te zijn – op 30 januari 2017 voldoen aan de vereisten dat:

a)  u rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en

b)  dat u onmiddellijk voorafgaand aan 30 januari 2017 gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland was en beschikte over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting.

  • U kunt alleen in uw eigen gemeente gaan stemmen met een stempas van de burgerpeiling. Woont u in Korendijk? Dan kunt u dus niet stemmen in Binnenmaas of Cromstrijen.
  • Bent u zelf niet in de gelegenheid om te gaan stemmen en wilt u iemand machtigen? U kunt alleen een andere stemgerechtigde inwoner van Korendijk machtigen door de achterzijde van de stempas in te vullen. Let op: degene die u een volmacht geeft voor de burgerpeiling mag deze alleen gebruiken als hij of zij zelf ook stemt voor de burgerpeiling.
  • U mag een stem uitbrengen voor de burgerpeiling, voor de Tweede Kamerverkiezingen of voor beide verkiezingen.
  • Bent u van mening dat u mag stemmen voor de burgerpeiling, maar heeft u op 2 maart nog geen stempas ontvangen? Neem dan contact op met de heer B. Weeda, t. 088 647 1777 van de gemeente Korendijk.

Waar vindt u meer informatie?

Op www.korendijk.nl vindt u alle informatie over de burgerpeiling. Niet alleen de praktische informatie, maar ook achtergrondinformatie over het gezamenlijk onderzoekstraject dat de vijf Hoeksche Waardse gemeenten de afgelopen jaren doorlopen hebben over de bestuurlijke toekomst van de regio. Ook staan op de website links naar de websites en/of social mediakanalen (voor zover in gebruik) van de politieke partijen die in uw gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Hier vindt u meer inhoudelijke informatie over hun standpunten over de door de provincie voorgestelde herindeling.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen