Suggesties voor het concept fusieplan WHW en RSD

Een artikel in het AD van 1 april jl. waarin GBK bij monde van fractievoorzitter Marga van Hulst haar mening en suggesties doet voor het concept fusieplan WHW en RSD.

Fusie WHW RSD AD 1 april 20150001

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Sociale woningbouw in Gemeente Korendijk

Een artikel in het AD van 1 april 2015 waarin GBK-raadslid Johan van Driel zijn ergernis uit over de wijze waarop corporatie HW Wonen omgaat met de sociale woningbouw in gemeente Korendijk. HW Wonen deed niets, doet niets, wil niets en gaat niets doen aan nieuwe sociale woningbouw in Korendijk. Terwijl dit volgens GBK wel hard nodig is. 

Slikken of stikken AD 1 april 20150001

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Korendijkers kandidaat Provincie

VERKIEZINGEN – Op woensdag 18 maart mogen alle Nederlandse stemgerechtigden weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen.

Van de 442 kandidaten voor de provinciale staten van Zuid-Holland die op de lijst staan, komen er twee uit Nieuw-Beijerland. Johan van Driel en Ton Sundermeijer staan voor de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLP) op lijst 14. Zij zijn in Korendijk ook actief binnen Gemeentebelangen Korendijk (GBK).

GBK is enige maanden terug lid geworden van deze nieuwe provinciale partij de VLP. Hiervan kunnen alleen lokale politieke partijen lid worden. Met deze samenwerking worden de krachten gebundeld van de lokale partijen in Zuid-Holland, die bij de gemeentelijke verkiezingen van 2014 ruim 30 procent van de stemmen hebben gehaald.

Het doel van de Verenigde Lokale Partijen is het zijn van oren en ogen van de onafhankelijke lokale partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zodat deze nog meer voor de eigen plaatselijke kiezers kunnen betekenen. De vertegenwoordiging in de Zuid-Hollandse Staten is tevens de spreekbuis van de aangesloten lokale partijen op provinciaal niveau.

Kanidaat statenlid Johan van Driel: “Ik vind het ondemocratisch dat lokale partijen geen stem hebben in de Staten van Zuid-Holland. Meer dan 30% van de stemgerechtigden stemden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2014 lokaal! Dat is heel veel. Daarom willen wij in de Staten mensen hebben die de lokale belangen van iedere gemeente in Zuid-Holland laten horen en verdedigen. ”

Het uitgangspunt van de nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. Kandidaat statenlid Ton Sundermeijer:  “De VLP wil geen eigen organisatiestructuur, geen bemoeienis van bovenaf en van buiten de gemeentegrenzen. Er is geen sprake van harmonisatie van de lokale partijprogramma’s. De verkiezingsprogramma’s van de lokalen zijn  leidend.”

Johan van Driel: “Inhoudelijk heeft de VLP algemene doelstellingen naast de bestaande lokale verkiezingsprogramma’s . Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden. Gemeenten kennen de lokale situatie het best. Ik vind de nieuwe gemeentelijke taak Jeugdzorg daar een mooi voorbeeld van. Dat kan ook met ruimtelijke ordening en milieu. De Provincie kan wat ons betreft daarom op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. Haar taken kunnen naar het Rijk of de gemeenten.”

Ton Sundermeijer: “De VLP wil een degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt.  De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie, Privinciale staten, Verkiezingen | Getagged | Een reactie plaatsen

Gemeentebelangen Korendijk op lijst 14 van Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland.

Ton Sundermeijer en Johan van Driel staan namens Gemeentebelangen Korendijk op lijst 14 van Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland.

GBK op Lijst14

GBK op Lijst14

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie, Privinciale staten, Verkiezingen | Getagged | Een reactie plaatsen

Huidige politiek in Provincie Zuid-Holland laat u als kiezer barsten!

 

Aanstaande woensdag 18 maart 2015 worden de Provinciale Staten verkiezingen gehouden. Ik vergeet de Waterschapsverkiezingen niet, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

Bij verkiezingen is het de bedoeling dat de politieke partijen en hun vertegenwoordigers in de Provinciale Staten verantwoording afleggen over hun gevoerde beleid en besluiten in de afgelopen bestuurlijke periode. Daarnaast ben ik als kiezer zeer benieuwd naar de plannen die zij hebben voor de komende 4 jaren.

Tot op heden heb ik niets van bovenstaande van deze gevestigde lokale partijen gehoord. Dit komt natuurlijk omdat alle kandidaten voor de Staten vooral in het kielzog van de landelijke kopstukken op het pluche proberen te komen. Waar ze zelf politiek voor staan wordt mij helemaal niet duidelijk. De media helpen hier niet aan mee en lopen willoos achter deze rattenvangers aan.

Wanneer ik bijvoorbeeld op VVD Cromstrijen google, krijg ik de keus om Provinciale Staten verkiezingen te kiezen. Verbazend om te zien dat ik dan alleen maar Rutte en landelijk nieuws te zien krijg. De Provinciale politiek is gekaapt door de landelijke bobo’s. Maar ook de politieke partijen zijn de weg helemaal kwijt. Teksten als: “Reken af, 100% sociaal” of  “Het CDA staat volledig achter ons” en “VVD houdt koers” helpen mij helemaal niet. Wat rekenen we dan af, stond het CDA dan eerst niet achter ons of welke koers varen we dan nu en straks? U mag het zeggen en ook vooral zelf uitzoeken. Politieke partijen spreken over onderwerpen die niets met de provincie te maken hebben. De Provincie gaat alleen over ruimte, milieu en natuur. En ik ben van mening dat ze daar niet van zouden moeten zijn!

Als voorbeeld noem ik het winddossier dat Voorne Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard behoorlijk bezighoudt. De Provincie moet van de Rijksoverheid windmolens leveren en gaat vervolgens als een olifant in de bekende kast aan de slag. Zonder enig aanwijsbaar draagvlak in de regio zijn de huidige Statenleden en hun politieke partijen gaan schetsen waar de molens het beste kunnen komen. En dan nog verbaasd zijn dat de inwoners en bestuurders moeilijk doen en kritische vragen stellen. Mijn ervaring is dat veel van deze Statenleden niet luisteren naar de lokale bestuurders. En ligt de gemeente dwars en krijgen de Statenleden hun zin niet, dan worden ze boos en gaan ze zelf aan de slag op het grondgebied van de gemeente. Dit heeft niets meer met besturen te maken en wijs staatsman of vrouw zijn!

Het helpt dan ook niet als een CDA/VVD/PvdA-raadslid in een gemeente contact opneemt met zijn familielid in de Provinciale Staten. Ondanks dezelfde kleur, ze laten je gewoon barsten. Een politieke kleur heeft in de Staten geen enkele waarde. Politiek moet voor de mensen zijn, maar naar mijn mening is het bij veel Statenleden juist andersom.

Daarom is Gemeentebelangen Korendijk (GBK) een politiek onafhankelijke partij. Mensen van allerlei politieke kleuren werken samen aan de lokale belangen van onze gemeente. Mensen begrijpen dit en hebben geen zin meer in politieke taal. Gewoon zeggen, doen en aanpakken met respect voor elkaar. Daar staat een lokale partij voor. Samen lokaal oplossen! Er bestaan namelijk geen christelijke of sociale lantaarnpalen.

GBK wil juist dit geluid ook laten horen in de Provincie. Dat is hard nodig. Kijk maar naar het winddossier. De huidige gevestigde politieke partijen hebben ons niet willen horen en gaan los van hun politieke vrienden in de gemeente hun eigen gang. Alle politieke partijen behalve PVV stemden in de Staten vóór de windmolens in Korendijk en vóór de provinciale procedure om zelf de windmolens te plaatsen. Zij hebben u als kiezers buitenspel gezet.

En op deze mensen en partijen gaat u weer stemmen. Ik schat u wijzer in!

GBK is lid geworden van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland. Deze samenwerking van lokale partijen wil het lokale geluid krachtiger laten horen in de Provincie. Zonder politieke kleuring maar met de kleuring van u als inwoner en lokale partijen. Dat is volgens mij hard nodig!

Johan van Driel

Kandidaat Statenlid

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (Lijst 14)

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Stem lokaal op 18 maart Lijst 14

Op 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Op televisie en radio worden alleen de gevestigde partijen gepromoot. Ze beschikken over vele miljoenen euro’s om campagne te voeren. Maar op al die landelijke politici die op de buis en radio verschijnen kun je helemaal niet stemmen!

Niet op Geert Wilders, Alexander Pechthold, Haersma Buma, Diederik Samson, Roemer of premier Mark. Nee, geen van deze mannen staan op een stembiljet.

Wie er wel op staan dat zijn wij, de plaatselijke politici uit uw eigen streek. Op lijst 14 van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland staan mensen van lokale partijen uit Zuid-Holland die nu al actief zijn in uw omgeving. Dit zijn mensen met politieke ervaring die dagelijks met de voeten in de lokale klei staan. Met concrete problemen bezig zijn, dicht bij en met de mensen van hun gemeente.

Hoe anders is het met die landelijke politici die abstracte algemene verhalen afdraaien. Verhalen die over de landelijke politiek gaan en niets te maken hebben met de provinciale politiek. En daar hoort het toch eigenlijk om te gaan? Bij verkiezingen hoor je Statenleden af te rekenen op wat ze vier jaar in de provincie hebben gepresteerd of juist niet hebben gepresteerd. Je kijkt bij de stemafweging wat ze voor de toekomst beloven. De media en landelijke politici hoor je hier nauwelijks over. Ze maken de provinciale politiek kapot omdat de kiezer nooit te weten kom top wie hij of zij nu werkelijk stemt. Door peperdure campagnes van de gevestigde landelijke partijen en de daarin volgzame media wordt de provinciale politicus niet meer gewogen.

Wie bijvoorbeeld stemt op de PVV vanwege Geert, Alexander of Mark, kruist in het stemhokje een kandidaat aan die hij misschien helemaal niet kent! En die Eerste Kamer dan? Die verkiezingen zijn ver weg, pas op 26 mei en daar heeft u niets over te zeggen. Die keuze wordt gedaan door voor u onbekende Statenleden die op de slippen van hun landelijke lijsttrekkers zijn binnengekomen.

Stem daarom op iemand die de lokale politiek in de provincie brengt. Iemand die u, anders dan die landelijke kopstukken, wèl kunt benaderen voor het oplossen van problemen met de overheid Iemand die uw gemeente en buurt waarin u woont, kent.

Stem dus op lijst 14. Stem lokaal op de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland!

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland Ondersteund door Gemeentebelangen Korendijk

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Privinciale staten, Verkiezingen | Een reactie plaatsen

Gemeente Belangen Korendijk ondersteunt Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

Afgelopen week is de stempas voor de provinciale statenverkiezingen bezorgd. 18 maart moet er gekozen worden voor de leden van de Provinciale Staten. Tegelijkertijd ook voor de verkiesbare leden van het algemene bestuur van de Waterschappen. Voor de meeste mensen iets waar men zich niet dagelijks mee bezig houdt.

Toch wordt er op provinciaal niveau veel beslist over zaken die onze gemeente aangaan. Zaken zoals het plaatsen van windmolens, openingstijden van bruggen, aanleg van provinciale wegen etc. Bij vragen aan het college wordt er vaak terugverwezen naar de provincie.

Voor de lokale partijen is het lastig om geïnformeerd te worden over datgene wat er in de staten van Zuid-Holland gebeurt. Daarom heeft Gemeente Belangen Korendijk zich aangesloten bij de nieuwe politieke beweging Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (Lijst 14).
Het is voor de onafhankelijke lokale partijen van belang dat er oren en ogen zijn in de provinciale staten van Zuid-Holland. Op deze manier kunnen we nog meer betekenen voor de eigen plaatselijke kiezers.

De aansluiting van Gemeente Belangen Korendijk bij de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland betekent voor u als Hoesche Waarder dat u bij de provinciale verkiezing kunt stemmen op een kandidaat uit de Hoeksche Waard.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Privinciale staten, Verkiezingen | Getagged | Een reactie plaatsen

Zondagsrust

GBK heeft de motie om te komen tot een debat over de zondagsrust in de raad van 20 maart 2015 ingetrokken. Tijdens een eerder agendapunt van de raadsvergadering stelde het college voor om een nieuwe structuurvisie op te stellen. In deze structuurvisie moet duidelijk worden wat gemeente Korendijk later wil worden en wat we daar voor nodig hebben. GBK stelt zich op het standpunt dat bij het opstellen van deze visie uiteindelijk ook de debat gevoerd zal moeten worden over de winkeltijdenverordening.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwjaarsduik 2015

PERSBERICHT

Gemeentebelangen Korendijk organiseert Nieuwjaarsdijk in Goudswaard

Gemeentebelangen Korendijk heeft het afgelopen jaar politiek een frisse start laten zien. Ook het nieuwe jaar begint GBK met fris enthousiasme.

Om deze frisse start te onderstrepen organiseert GBK op de eerste dag van het nieuwe jaar in samenwerking met Unox haar 2e Nieuwjaarsduik. Deze oer- hollandse GBK-traditie vindt weer plaats aan het strandje van Costa del Spui in Goudswaard. Er is snert en warme chocolademelk. De duik start om 12.00 uur. Iedereen is welkom!

Voor meer informatie: Werner Walle (0653 96 3371) of Marga van Hulst (0651 17 4125)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Fusie RSD en WHW

Personeel en Gemeentebelangen Korendijk volgen de ontwikkelingen rond de fusie van RSD en WHW zeer nauw. Fractievoorzitter Marga van Hulst steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Er komt gelukkig een aangepast fusieplan dat recht doet aan de wensen en bedenkingen van medewerkers en politici.

Fusie RSD WHA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen